Obowiązkowy prawnik

Tam, gdzie ludzie pracują razem, nie zawsze jest słońce. W każdej firmie może dojść do nieporozumień między pracodawcą a pracownikiem. Spory wynikające ze stosunku pracy są szczególnie częste, jak np. spory dotyczące rozwiązania stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia, uprawnień urlopowych, ostrzeżeń lub referencji. Jeśli nie widać porozumienia, pracownik w szczególności szybko staje przed pytaniem, jak dalej postępować, a także czy zatrudnić …

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy w Finkenwerder

Szukałeś „Prawnika ds. prawa pracy w Finkenwerder”? Jako prawnicy specjalizujący się w prawie pracy reprezentujemy pracowników i rady zakładowe. Nasze doświadczenie obejmuje wszystkie obszary prawa pracy i ogólnego prawa umów o świadczenie usług. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę przed zwolnieniem w indywidualnym prawie pracy i prawie konstytucyjnym dotyczącym pracy. Prawnik specjalizujący się w prawie pracy Prawo pracy obejmuje wszystkie …

Praca w niepełnym wymiarze godzin – Co pracownicy powinni wiedzieć

Około jedenastu milionów Niemców pracuje na pół etatu. Klasyczne osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin są młodymi matkami – ale teraz co piąta osoba pracująca w niepełnym wymiarze godzin jest mężczyzną i tendencja ta wzrasta. Powodem tego jest lepsza zgodność pracy i rodziny, która staje się coraz bardziej istotna dla obu płci. Przecież ta praca nie zawsze jest wszystkim w …