Odszkodowanie za zobowiązania do niekonkurowania

Każdy, kto nakłada na swoich pracowników kolejną klauzulę o zakazie konkurencji, musi również zapłacić za to odszkodowanie, tzw.
Dwa lata temu, latem 2015 r., Wojewódzki Sąd Pracy w Hammie orzekł, że klauzule o zakazie konkurencji są nieważne, jeśli nie ma porozumień w sprawie rekompensat za urlop rodzicielski.
W tym konkretnym przypadku umowa o pracę urzędnika handlowego zawierała jednak klauzulę rozdzielności, zgodnie z którą nieważne klauzule powinny być zasadniczo zastąpione ważnymi klauzulami zgodnie z wolą strony umowy.
Wyższy Sąd Pracy uznał klauzulę o zakazie konkurencji za skuteczną pomimo faktycznie nieważnej klauzuli (ze względu na brak umowy dotyczącej odszkodowania za okresy oczekiwania) i nakazał pracodawcy wypłacenie odszkodowania za okresy oczekiwania.

Federalny Sąd Pracy orzeka inaczej

Jednakże Federalny Sąd Pracy w Erfurcie orzekł teraz inaczej.
Według sędziów Federalnego Trybunału Pracy zakaz konkurencji jest nieważny. Sędziowie uzasadnili swoją decyzję stwierdzeniem, że kolejna klauzula o zakazie konkurencji bez zgody na rekompensatę za czas oczekiwania jest w zasadzie nieważna.
Pracodawca nie mógł zatem wymagać od pracownika, aby pracował dla konkurencji po odejściu z firmy. Z drugiej jednak strony, pracownik nie może żądać żadnego odszkodowania za okres karencji.
Zdaniem Federalnego Trybunału Pracy, nawet klauzula o zerwaniu umowy o pracę tego nie zmienia.
Federalny Sąd Pracy powołał się na fakt, że zarówno pracodawca, jak i pracownik w momencie zawierania umowy muszą mieć jasność co do tego, które przepisy mają zastosowanie do stosunku pracy. Odnosi się to również do wszelkich zakazów konkurencji.
Według sędziów Federalnego Trybunału Pracy muszą one wyraźnie wynikać z umowy o pracę, a nie z klauzuli rozdzielności.

Konkretnie rzecz ujmując, Federalny Trybunał Pracy orzekł, że nawet w przypadku braku porozumienia w sprawie rekompensaty za urlop rodzicielski, żadna klauzula rozdzielności nie może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
W przypadku braku porozumienia w sprawie odszkodowania za urlop rodzicielski, klauzula o zakazie konkurencji jest również nieważna i nie może być „zapisana“ przez klauzulę rozdzielności.
Nawet jeśli w tym konkretnym przypadku pracownik znajduje się w niekorzystnej sytuacji, to jednak osąd ten jest w zasadzie osądem, który przynosi korzyści pracownikom. Orzeczenie stwarza bowiem jasność dla pracowników, ponieważ klauzula o zakazie konkurencji może mieć poważne wady, zwłaszcza dla pracowników, którzy chcą lub muszą szybko zmienić orientację zawodową.

Wyrok Federalnego Trybunału Pracy z dnia 22 marca 2017 r. – sygn.: 10 AZR 448/15.

 

Sie benötigen weiteren rechtlichen Rat?

Nutzen Sie unsere Online Anfrage zum Schnell-Check.

Die Schilderung Ihres Problems und eine kurze Ersteinschätzung ist kostenlos.

Jetzt zum Schnell-Check im Arbeitsrecht

Kanzleibewertung

Erfahrungen & Bewertungen zu Pöppel Rechtsanwälte