Wypowiedzenie bez wypowiedzenia z powodu zagrożenia chorobą

Jutro będę chora, jeśli nie dostanę wakacji!

To ogłoszenie jest dobrym sposobem na zakończenie jego zatrudnienia.

Jeśli pracownik oświadczy, że zachoruje, jeśli pracodawca nie przedłuży mu przyznanego urlopu, mimo że w chwili ogłoszenia nie był chory i nie mógł jeszcze czuć się chory z powodu pewnych dolegliwości, zachowanie takie jest odpowiednie do podania ważnej przyczyny nadzwyczajnego rozwiązania stosunku pracy, niezależnie od tego, czy pracownik rzeczywiście zachoruje później (BAG, NZA 1993, 309).

Sie benötigen weiteren rechtlichen Rat?

Nutzen Sie unsere Online Anfrage zum Schnell-Check.

Die Schilderung Ihres Problems und eine kurze Ersteinschätzung ist kostenlos.

Jetzt zum Schnell-Check im Arbeitsrecht

Kanzleibewertung

Erfahrungen & Bewertungen zu Pöppel Rechtsanwälte